Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Proiecte de investiții pentru activități de producție

POC 4.1.1.- Investiții în activități productive

Programul de microindustrializare

HG 807 Ajutor de stat

Comert 2017 - Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

START 2016 - Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare

POC 1.2.1 - Sectiunea C - Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare

POC 1.2.1 - Sectiunea D - Proiecte CDI pentru pentru intreprinderi nou-inființate inovatoare

PNDR 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTARE DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE

PNDR 6.4 - CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

POR 2.1 - SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DIN MEDIUL URBAN

POR 2.2-IMM (relansare) - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Schema - Schema sM4.2 GBER

Start Up Nation