Cluj-Napoca

Strada Colinei nr. 20 Bl C, ap.4

Mobil

0748.26.66.16

E-mail

office@absconsulting.ro

Proiecte de investiții în domeniul energetic

Electric-Up- Ajutor de minimis

PNRR - Componenta C6 Energie

POIM 6.1-Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă,biogaz,geotermal)

POIM 6.2- Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali

POIM 6.4- Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

sM 6.2 - Înființare activități neagricole

sM 6.4 - Modernizare activități neagricole

OUG privind instituirea unor masuri de eficienta energetică